Previous slide
Next slide

Torro Aqua-trax

Wat is Fertigatie? 

Fertigatie is een irrigatiemethode waarbij meststoffen (ook wel voedingsstoffen genoemd) worden toegediend aan planten via het irrigatiewater. De term “fertigatie” is afgeleid van de woorden “fertilizer” (meststof) en “irrigation” (irrigatie). In plaats van meststoffen apart aan de bodem toe te voegen, worden ze opgelost in het irrigatiewater en rechtstreeks naar de wortelzone van planten gebracht.

Belangrijke aspecten van fertigatie zijn:

 1. Meststoffen oplossen in irrigatiewater: Fertigatie omvat het oplossen van meststoffen in het water dat wordt gebruikt voor irrigatie. Dit kan gebeuren met behulp van speciale apparatuur die de meststoffen nauwkeurig doseert en mengt met het irrigatiewater.

 2. Nauwkeurige dosering van voedingsstoffen: Een van de voordelen van fertigatie is de mogelijkheid om de meststoffen nauwkeurig te doseren. Dit maakt het mogelijk om de voedingsstoffen precies af te stemmen op de behoeften van de planten, wat resulteert in een efficiënter gebruik van meststoffen.

 3. Automatisering: Fertigatiesystemen kunnen worden geautomatiseerd, waardoor boeren de timing en hoeveelheid meststoffen kunnen regelen op basis van factoren zoals het groeistadium van de planten, bodemcondities en klimatologische omstandigheden.

 4. Toepassing in verschillende irrigatiesystemen: Fertigatie kan worden toegepast in verschillende irrigatiesystemen, waaronder druppelirrigatie, sproeisystemen en zelfs traditionele zwaartekracht- of oppervlakte-irrigatiemethoden.

Wat zijn de voordelen?

 • Efficiënt gebruik van meststoffen: Omdat de meststoffen direct aan de wortelzone van planten worden geleverd, is er minder verspilling en een efficiënter gebruik van voedingsstoffen.

 • Flexibiliteit: Fertigatie maakt het mogelijk om snel te reageren op veranderende groeiomstandigheden en de behoeften van gewassen.

 • Optimalisatie van plantengroei: Door een constante en gecontroleerde toediening van voedingsstoffen kunnen planten optimaal groeien en ontwikkelen.

 • Waterbesparing: Fertigatie kan ook bijdragen aan waterbesparing doordat de meststoffen gerichter worden toegediend.

Al met al is fertigatie een geavanceerde irrigatiemethode die de precisie en efficiëntie van meststoffenbeheer in de landbouw verbetert.

irrigatie/fertigatie bij uien

Fertigatie in uien

Fertigatie kan ook zeer effectief zijn bij het verbouwen van uien. Uien hebben specifieke voedingsbehoeften tijdens verschillende groeistadia, en fertigatie biedt de mogelijkheid om meststoffen op maat toe te dienen, rekening houdend met deze behoeften.

Het is belangrijk op te merken dat de specifieke resultaten kunnen variëren afhankelijk van de regionale omstandigheden, het uienras, de bodemkenmerken en de gebruikte meststoffen. Hier zijn enkele algemene trends:

 1. Opbrengstverbetering:

  • Onderzoek heeft aangetoond dat fertigatie, wanneer nauwkeurig toegepast, kan leiden tot een verbeterde opbrengst van uien. Door de mogelijkheid om voedingsstoffen op maat te doseren, kunnen planten optimaal groeien en zich ontwikkelen.
 2. Efficiënter gebruik van meststoffen:

  • Fertigatie biedt de mogelijkheid om meststoffen precies te doseren op basis van de behoeften van de gewassen. Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat dit kan leiden tot een efficiënter gebruik van meststoffen, waardoor overmatige toepassing en mogelijke verontreiniging van het milieu worden verminderd.
 3. Kwaliteitsverbetering:

  • Naast opbrengstverbeteringen kan fertigatie ook bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van uien. Dit kan betrekking hebben op aspecten zoals grootte, kleur, smaak en bewaarbaarheid.
 4. Waterbesparing:

  • Fertigatie kan helpen bij het optimaliseren van watergebruik in vergelijking met traditionele irrigatiemethoden. Studies hebben aangetoond dat de combinatie van water en meststoffen via fertigatie kan bijdragen aan een efficiënter waterbeheer.
 5. Spoorelementbeheer:

  • Onderzoek heeft zich gericht op het belang van spoorelementen en micronutriënten in uienteelt. Fertigatie maakt het mogelijk om deze elementen nauwkeurig toe te dienen om eventuele tekortkomingen te voorkomen.
Scroll naar boven